ZELENA STOLICA VAM OTVARA SVOJA VRATA

Adipiscing elit ut elit tellus luctus nec ullamcorper mattis pulvinar
dapibus leo malesud fermentum efficitur
logo_transparent

ZELENA STOLICA VAM OTVARA SVOJA VRATA

Postani deo tima Zelene stolice, da zajedno izgradimo bolji, lepši, čistiji i zeleniji svet.

SNAŽNE
NVO

Koliko smo jači i složniji više i jače će se i naš glas čuti.

NOVE
IDEJE

Misli globalno
deluj lokalno

JASNA
ODGOVORNOST

Priroda koju delim sa drugim je i moja odgovornost

TRANSPARENTNO
ODLUČIVANJE

Znam... mislim…
razumem...

ČISTIJI I ZELENIJI
NOVI SAD

Čistoća je
pola zdravlja

TRANSPARENTNO ODLUČIVANJE

Znam... mislim…
razumem...

ČISTIJI I ZELENIJI NOVI SAD

Čistoća je
pola zdravlja

Obaveštenje

Organizacije civilnog društva – osnivači Zelene stolice zajedno su sa pridruženim organizacijama uputile pitanje JP „Urbanizam“ Novi Sad povodom izrade planske dokumentacije koje se tiču pre svega Kameničke ade i Šodrosa. Imajući u vidu da se u prethodnom periodu u više navrata u različitim kontekstima provlačila tema navodnog sadržaja urbanističkih planova u čijem su obuhvati ove lokacije smatrali smo da je naša dužnost da reagujemo i zatražimo jasno i jednostavno objašnjenje i odgovore na naša pitanja…

Dobro došli!

Šta je Zelena stolica?

Zelena stolica predstavlja mehanizam koji obezbeđuje kontinuirano i koordinisano učešće civilnog sektora u radu Skupštine Grada Novog Sada, učešćem predstavnika organizacija civilnog sektora u radu Saveta za zaštitu životne sredine i Skupštine Grada Novog Sada.

favico

Koji je cilj Zelene stolice?

Pružanja stručne pomoći u analizi i davanju mišljenja na predloge odluka i drugih opštih akata, kao i drugih pitanja u vezi sa ostvarivanjem sistema zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog , a od važnosti za građane Novog Sada.

Zelena stolica

Učešće javnosti i pristup informacijama o životnoj sredini je utemeljeno u Ustavu Republike Srbije i brojnim zakonima, međunarodnim sporazumima i direktivama Evropske unije. Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), koju je Republika Srbija ratifikovala 12. maja 2009. godine, kao međunarodni instrument zaštite životne sredine koji definiše pravac održivog razvoja i jača osnovne demokratske principe, sadrži tri grupe pravila koja se odnose na:

  • pravo građana na dostupnost informacija;
  • pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini;
  • prava na pravnu zaštitu u slučaju kada su prethodna dva prava povređena.

Zelena stolica

Uvođenjem Zelene stolice Grad Novi Sad započinje dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju donosioca odluka i civilnog sektora zainteresovanog za rešavanje problema i uspešnu primenu savremenih standarda u oblasti životne sredine, što je od ključnog značaja za uspešnu primenu navedene konvencije i formiranja partnerskog odnosa Grada Novog Sada sa civilnim sektorom u oblasti zaštite životne sredine.

Najnovije aktivnosti

Rezultati kažu - Kvalitet vazduha u Novom Sadu značajno bolji!
08 decembra 2021
Gradska uprava za zaštitu životne sredine na svom sajtu objavila je vest o rezultatima vezanim za kvalitet...
Opširnije
LITIJUM prilika ili opasnost
03 decembra 2021
Najznačajnije i najkontraverznije nalazište litijuma (ali i bora) u Srbiji nalazi se u zapadnom delu...
Opširnije
Objava brošure - Cirkularna ekonomija
17 septembra 2021
Brošura prati lokalnu cirkularnu tematiku na teritoriji Grada Novog Sada i ima za cilj upoznavanje sa...
Opširnije
Rezultati kažu - Kvalitet vazduha u Novom Sadu značajno bolji!
08 decembra 2021
Gradska uprava za zaštitu životne sredine na svom sajtu objavila je vest o rezultatima vezanim za kvalitet...
Opširnije
LITIJUM prilika ili opasnost
03 decembra 2021
Najznačajnije i najkontraverznije nalazište litijuma (ali i bora) u Srbiji nalazi se u zapadnom delu...
Opširnije