logo_transparent

ZELENA STOLICA VAM OTVARA SVOJA VRATA

Postani deo tima Zelene stolice, da zajedno izgradimo bolji, lepši, čistiji i zeleniji svet.

SNAŽNE
NVO

Koliko smo jači i složniji više i jače će se i naš glas čuti.

NOVE
IDEJE

Misli globalno
deluj lokalno

JASNA
ODGOVORNOST

Priroda koju delim sa drugim je i moja odgovornost

TRANSPARENTNO
ODLUČIVANJE

Znam... mislim…
razumem...

ČISTIJI I ZELENIJI
NOVI SAD

Čistoća je
pola zdravlja

TRANSPARENTNO ODLUČIVANJE

Znam... mislim…
razumem...

ČISTIJI I ZELENIJI NOVI SAD

Čistoća je
pola zdravlja

Važno obaveštenje

Polazeći od značaja saradnje donosioca odluka sa civilnim sektorom i javnošću, Grad Novi Sad je obrazovao „Zelenu stolicu“, kao mehanizam koji treba da obezbedi kontinuirano i koordinisano učešće udruženja građana koja se na teritoriji Grada bave pitanjima životne sredine. Kao članovi „Zelene stolice“ koji aktivno učestvuju u radu Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Grada, smatramo da treba da se osvrnemo na sadržinu Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada do 2030. godine, njegovu održivu komponentu i usaglašenost sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Uvid u ovaj dokument i mogućnost usaglašavanja stavova po pitanju određenih rešenja je bio omogućen svima zainteresovanima, na različite načine, ne samo tokom javnog uvida i javne rasprave, već i tokom njegove pripreme. Jedan od načina za izražavanje stavova i konstruktivne diskusije po pitanju ovog dokumenta je bio moguć i putem obraćanja udruženjima-članicama „Zelene stolice“ koja su u više navrata diskutovala na ovu temu…

Obaveštenje

Organizacije civilnog društva – osnivači Zelene stolice zajedno su sa pridruženim organizacijama uputile pitanje JP „Urbanizam“ Novi Sad povodom izrade planske dokumentacije koje se tiču pre svega Kameničke ade i Šodrosa. Imajući u vidu da se u prethodnom periodu u više navrata u različitim kontekstima provlačila tema navodnog sadržaja urbanističkih planova u čijem su obuhvati ove lokacije smatrali smo da je naša dužnost da reagujemo i zatražimo jasno i jednostavno objašnjenje i odgovore na naša pitanja…

Dobro došli!

Šta je Zelena stolica?

Zelena stolica predstavlja mehanizam koji obezbeđuje kontinuirano i koordinisano učešće civilnog sektora u radu Skupštine Grada Novog Sada, učešćem predstavnika organizacija civilnog sektora u radu Saveta za zaštitu životne sredine i Skupštine Grada Novog Sada.

favico

Koji je cilj Zelene stolice?

Pružanja stručne pomoći u analizi i davanju mišljenja na predloge odluka i drugih opštih akata, kao i drugih pitanja u vezi sa ostvarivanjem sistema zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog , a od važnosti za građane Novog Sada.

Zelena stolica

Učešće javnosti i pristup informacijama o životnoj sredini je utemeljeno u Ustavu Republike Srbije i brojnim zakonima, međunarodnim sporazumima i direktivama Evropske unije. Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), koju je Republika Srbija ratifikovala 12. maja 2009. godine, kao međunarodni instrument zaštite životne sredine koji definiše pravac održivog razvoja i jača osnovne demokratske principe, sadrži tri grupe pravila koja se odnose na:

  • pravo građana na dostupnost informacija;
  • pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini;
  • prava na pravnu zaštitu u slučaju kada su prethodna dva prava povređena.

Zelena stolica

Uvođenjem Zelene stolice Grad Novi Sad započinje dugoročnu i na jasnim pravilima zasnovanu saradnju donosioca odluka i civilnog sektora zainteresovanog za rešavanje problema i uspešnu primenu savremenih standarda u oblasti životne sredine, što je od ključnog značaja za uspešnu primenu navedene konvencije i formiranja partnerskog odnosa Grada Novog Sada sa civilnim sektorom u oblasti zaštite životne sredine.

Najnovije aktivnosti

Obaveštenje
29 jula 2022
Polazeći od značaja saradnje donosioca odluka sa civilnim sektorom i javnošću, Grad Novi Sad je obrazovao...
Opširnije
Rezultati kažu - Kvalitet vazduha u Novom Sadu značajno bolji!
08 decembra 2021
Gradska uprava za zaštitu životne sredine na svom sajtu objavila je vest o rezultatima vezanim za kvalitet...
Opširnije
LITIJUM prilika ili opasnost
03 decembra 2021
Najznačajnije i najkontraverznije nalazište litijuma (ali i bora) u Srbiji nalazi se u zapadnom delu...
Opširnije
Obaveštenje
29 jula 2022
Polazeći od značaja saradnje donosioca odluka sa civilnim sektorom i javnošću, Grad Novi Sad je obrazovao...
Opširnije
Rezultati kažu - Kvalitet vazduha u Novom Sadu značajno bolji!
08 decembra 2021
Gradska uprava za zaštitu životne sredine na svom sajtu objavila je vest o rezultatima vezanim za kvalitet...
Opširnije