Aktivnosti, Izveštaji

Međunarodni dan zaštite šuma

21. mart je ustanovljen još 1971.godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije u cilju ukazivanja na značaj i korist šumske vegetacije i drveća. 2012. godine skupstina Ujedinjenih nacija usvojila je ovaj datum kao međunarodni dan šuma što je imalo za cilj jačanje svesti zajednice o značaju šuma, doprinosu njihovom očuvanju, kao i održivom upravljanju. Šume su jedan od najkompleksnijih ekosistema na kopnu. Karakteristika sumskih ekosistema ogleda se u pojavi spratovnosti koja je odraz raznovrsnosti biodiverziteta,ekoloških niša, kao i kompeticije među jedinkama. Ovaj ekosistem jeste mesto življenja mnogobrojnih vrsta biljaka, životinja, gljiva, mikroorganizama. Svi ovi organizmi međusobno su povezani različitim vidovima interakcija. U današnjem vremenu susrećemo se sa izraženom devastacijom i eksploatacijom šumskih ekosistema. Prenaglašeno korišćenje šumskih kapaciteta dovelo je do smanjenja ukupne površine pod šumama što je u direktnoj korelaciji sa degradacijom životne sredine i narušavanjem kvaliteta zivota šumskih populacija ali i čoveka. Šume nisu zaseban ekosistem i neovisan entitet izolovan od ostatka svetskih ekosistema. Šumski ekosistemi imaju primarnu ulogu u stabilizaciji klime i time imaju velik uticaj na stabilnost svih svetskih ekosistema. Pored produkcije velike količine kiseonika neophodnog za život, šume imaju ulogu i u prečišćavanju vazduha od prašine, raznih vrsta čestica koje uzrokuju ne samo zagađenje vazduha već i vode i zemljista. Korenje drveća primarno sprečava pojavu erozije i klizišta ovih površina. Šume pokrivaju oko 30% površine kopna na planeti, dok ih naseljava 80% svih kopnenih vrsta. Aspsorberi su oko dve milijarde tona CO2 na godišnjem nivou što je pored produkcije kiseonika njihova primarna uloga. Ovim procesom (vezivanjem CO2) direktno uticu na smanjenje efekta staklene bašte . Republika Srbija trenutno ima 30% svoje površine pod šumama. Nacionalna strategija teži da do 2050. godine taj procenat bude povećan na 42% kako saopštava Zavod za zaštitu prirode. Nacionalni podaci inventure šuma pokazuju da Srbija spada u srednje šumovite zemlje sa prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom. 2 254 000 hektara je ukupna površina pod šumama u Srbiji. Od ukupne površine 53% zauzimaju državne šume dok je preostalih 47% u privatnom vlasništvu. Oko 80% šuma Srbije jesu zaštićena prirodna dobra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *