Radna grupa
Zelena stolica

U cilju iniciranja kreiranja širokog spektra učešća civilnog sektora na lokalnom nivou, podneta je inicijativa za pokretanje Zelene stolice pri Skupštini Grada Novog Sada 29.11.2019. godine od strane Ekološkog udruženja „ZELENI SAD“, Pokreta gorana Novog Sada, Odreda izviđača „Ivo Lola Ribar“ Novi Sad, Udruženja građana „Zelena Dolina“ i Studentske organizacije Univerziteta u Novom Sadu. Inicijativa je usvojena.

Skupština Grada je usvojila predlog članova radne grupe  „Zelena stolica“ na predlog udruženja osnivača.

Članovi

NVO „Zeleni Sad“

NVO „Odred izvidjača Ivo Lola Ribar“

NVO „Zelena Dolina“

NVO „Studentska organizacija Univerziteta u Novom Sadu“

NVO „Zeleni Sad“

NVO „Odred izvidjača Ivo Lola Ribar“

NVO „Zelena Dolina“

NVO „Studentska organizacija Univerziteta u Novom Sadu“

Udruženje „Čovek i priroda“

Društvo za promociju prirode Srbije