thumbnail_climate-change-2085527_1280

Program rada Zelene stolice

Programom rada će biti definisani osnovni principi rada mehanizma Zelene stolice, prava i obaveze članica Zelene stolice, kao i način funkcionisanja Radne grupe. Program rada će odgovoriti na sledeća pitanja:

Svojim učešćem, predstavnici civilnog sektora koji svojim statutom imaju definisanu oblast rada zaštitu životne sredine, u mogućnosti su da direktno doprinesu unapređenju stanja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada, kako kroz stavljanje svoje ekspertize na raspolaganje Zelenoj stolici, tako i ukazivanjem na specifične lokalne probleme u oblasti zaštite životne sredine na čitavoj teritoriji Grada Novog Sada. Dodatno, umrežavanjem sa predstavnicima drugih organizacija civilnog sektora kreira se prostor za nove saradnje, zajedničke aktivnosti, projekte uz sinergiju koja ima jedan cilj, poboljšanje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada.

Radna grupa Zelene stolice će koordinirati svim aktivnostima. Biće zadužena za organizaciju sastanaka, pozivanje predstavnika civilnog sektora, obrezbeđivanje logističke podrške, izveštavanje svih članova Zelene stolice o radu, kao i održavanje veb sajta Zelene stolice.

Izbor predstavnika Zelene stolice na sednicama Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Grada Novog Sada:

Po dobijanju poziva za sednicu, Radna grupa prosleđuje poziv sa dnevnim redom svim članicama Zelene stolice. Zainteresovani predstavnici organizacija članica obaveštavaju Radnu gtrupu o svojoj nameri da učestvuju na sednici u okviru roka navedenog u pozivu. Radna grupa ocenjuje pristigle prijave i pravi izbor od 3 predstavnika mreže na sednici na osnovu definisanih kriterijuma:

  • da su u prijavnom formularu naveli oblast koja je na dnevnom redu kao jednu od tematskih oblasti kojima se organizacija bavi (u skladu sa temom sednice) i da je to potkrepljeno iskustvom navedenim u formularu
  • da su prethodno imali odgovoran odnos prema učešću na sednicama, dolazili kada su izabrani ili na vreme najavili izostanak
  • redosled prijave

Predstavnici Zelene stolice imaju mogućnost da tokom sednice učestvuju u dijalozima i debatama, da daju komentare na teme koje su na dnevnom redu, kao i predloge unapređenja zakonskih akata predstavljenih na sednici. Osnovna cilj mehanizam Zelene stolice je da se odbornicima, članovima Saveta za zaštitu životne sredine, pruži stručna ekspertiza, dâ uvid lokalnih problema i realnog stanja na terenu, kroz formiranje partnerskog odnosa sa predstavnicima civilnog sektora. Predstavnici organizacija koje su prisustvovale sastanku dostavljaju Radnoj grupi izveštaj sa sednice koji se zatim prosleđuje svim članicama mreže Zelene stolice i objavljuje na sajtu Zelene stolice.

Učešćem u radu ovog mehanizma, članice se sastaju kako bi dodatno unapredile unutrašnje mehanizme funkcionisanja, ali i razmenile sve relevante informacije u vezi sa svojim radom. Takođe, mreža se sastaje kako bi dogovorila zajednički nastup i/ili dala zajedničke predloge za unapređenje zakonskih rešenja.

Za potrebe članica mreže mogu se organizovati i dodatni sastanci i obuke, a u skladu sa mogućnostima i sredstvima. Sam mehanizam nema stalnu podršku za svoj rad, dok je rad Radne grupe na volonterskom principu. Uzmajući u obzir da je mehanizam vrlo često, od strane predstavnika međunarodne zajednice i donatora, ocenjen kao jedini funkcionalan mehanizam saradnje civilnog društva i lokalnih skuština, institucionalna podrška je neophodna, kako bi rad Zelene stolice funkcionisao u kontinuitetu sa stalnim podizanjem kapaciteta samog mehanizma.

Mreža je otvorena za prijem novih članica koje ispunjavaju kriterijum prepoznatog i angažovanog rada u oblasti životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada. Zainteresovane organizacije popunjavaju onlajn formular, koji Radna grupa ocenjuje sa aspekta ispunjenosti kriterijuma o angažovanju i stručnosti u oblasti životne sredine i potom obaveštava kandidate o prijemu u članstvo. Učešće u mreži je dobrovoljno i besplatno, organizacija u bilo kom trenutku može doneti odluku o prestanku članstva.

Radna grupa zadržava pravo da organizaciju isključi iz članstva ukoliko članica radi protivno principima mehanizma Zelene stolice, i/ili narušava njen kredibilitet, i/ili dovede na bilo koji način u pitanje saradnju civilnog sektora sa Savetom za zaštitu životne sredine Skupštine Grada Novog Sada. Iako je članstvo u mreži dobrovoljno i besplatno i organizacijama omogućava direktno učešće u radu Skupštine Grada Novog Sada, odnosno Saveta za zaštitu životne sredine, ono sa sobom nosi i odgovornost delovanja u predstavljanju civilnog sektora u okviru samog mehanizma. O potencijalnom isključenju i razlozima će biti obaveštene ostale članice mreže, kao i Savet za zaštitu životne sredine u Skupštini Grada Novog Sada.

Organizacija članica u bilo kom trenutku može doneti odluku o prestanku članstva. Potrebno je da o tome obavesti Radnu grupu na mejl adresu office@zelenastolica.com

Formular za učlanjenje

Uz uredno popunjen zahtev, potrebno je dostaviti i sledeća dokumenta:

• APR Rešenje o registraciji

• Statut organizacije

Popunjenu prijavu i dodatna dokumenta poslati na email: office@zelenastolica.com