Akcije

Osnaživanje kapaciteta u lokalnoj samoupravi za energetski efikasnu, niskougljeničnu i klimatski prihvatljivu politiku i praksu

U organizaciji Zelene Stolice, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novog Sada, 5.decembra 2022.godine organizovan je jednodnevni seminar u sali Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode pod nazivom „Osnaživanje kapaciteta u lokalnoj samoupravi za energetski efikasnu, niskougljeničnu i klimatski prihvatljivu politiku i praksu“. Seminar je organizovan u okviru projekta osnaživanja kapaciteta donosioca odluka na teme koje se tiču ekologije, zaštite životne sredine, klimatskih promena i energetske efikasnosti. Na skupu su pored organizatora uzeli učešće i  članovi Saveta za zaštitu životne sredine pri Skupštini Grada Novog Sada, odbornici i odbornice, relevantne institucije i organizacije civilnog sektora koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine.

Sa ciljem zajedničkog delovanja u očuvanju prirode, otvarajući seminar, Miloš Stojanović, predstavnik Zelene stolice, naglasio je da je od izuzetnog značaja za funkcionisanje grada zajedničko učešće donosioca odluka i predstavnika civilnog sektora. Pored važnosti podizanja svesti celokupnog društva u očuvanju prirode, njenih resursa i održivosti, potrebno je kroz stručnu  i kompetentnu edukaciju dodatno osnažiti donosioce odluka kako bi na što kvalitetniji način obavljali svoje funkcije i delovali u interesu svih građana Novog Sada.

Na seminaru su svoja postignuća, primenu i iskustva u naučno istraživačkom radu  izložili: dr Miroslav Kljajić, vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka, dr Igor Džolev, pomoćnik direktora za nauku Fakulteta tehničkih nauka, Rade Pekez predstavnik Agencije za energetsku efikasnost. Ispred Gradske uprave za zaštitu životne sredine, prisutnima su se takođe obratile Adrijana Čapko i Bojana Pađen.

Kroz izlaganja predavača, prisutni u sali su mogli da se suoče sa kakvim mogućnostima i dostignućima Srbija raspolaže u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Obzirom da je snabdevanje energijom u Srbiji višedecenijski proces koji se dominantno oslanja na upotrebu fosilnih goriva u proizvodnji, zarad efikasnosti samog energetskog sistema nužno se nameće potreba za prelazak na neki od alternativnih izvora obnovljive energije.

Na kraju teorijskog dela je otvorena Panel diskusija gde su učesnici imali prilike da postave pitanja i dobiju adekvatne odgovore na temu energetske efikasnosti i prelaska na obnovljivi vid električne energije. Organizator seminara se svojski potrudio da se teorijsko znanje dopuni i praktičnim, pa je organizovana studijska poseta Departmanu za nauku Fakulteta tehničkih nauka, na kome su svi zainteresovani mogli da se lično uvere u način i primenu korišćenja solarnih panela i fotonaponskih ćelija uz detaljno objašnjenje procedura koje je izložio dr Boris Dumnić.

Opšti zaključak učesnika jeste da je organizovani seminar opravdao očekivanja članova Saveta za zaštitu životne sredine i odbornika Skupštine grada. Kroz ovaj vid edukacije stiče se potrebno znanje, ali i bolje sagledavanje energetskog sistema i upoznavanja sa  aktuelnim temama vezanih za energetsku efikasnosti, proces uštede i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Želimo da se duboko zahvalimo Misiji OEBS u Srbiji, Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada i Savetu za zaštitu životne sredine koji su podržali ovaj projekat i omogućili nam da pozitivno doprinesemo boljoj životnoj sredini.

Klikom na dugme možete skinuti našu brošuru

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *